Małżeństwo

 • udzielane jest w ustalonym z narzeczonymi terminie;
 • narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego co najmniej trzy miesiące przed ślubem celem spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste;
 • aktualne (maksymalnie z datą sprzed kilku miesięcy) metryki chrztu (tylko jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią); na metryce powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. W przypadku jej braku, istnieje konieczność okazania świadectwa bierzmowania;
 • świadectwa potwierdzające udział w kursie przedmałżeńskim – odbywają się w parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdyni Orłowie(uczestniczenie w katechezie w szkole średniej nie jest tożsame z zaliczeniem kursu! Szkolna religia jest tzw. „dalszym” przygotowaniem do przyjęcia małżeństwa – przed ślubem odbywa się przygotowanie „bliższe”);
 • zaświadczenie potwierdzające udział narzeczonych w spotkaniach poradnictwa rodzinnego (kontakt do poradnictwa narzeczeni uzyskują w biurze parafialnym w momencie spisywania protokołu);
 • narzeczeni nie będący naszymi parafianami (tzn., że NIE MIESZKAJĄ na jej terenie – meldunek tu nie ma znaczenia!) winni przedstawić Licencję asystencji przy małżeństwie, którą wystawia proboszcz rodzinnej parafii jednej ze stron (wówczas wszystkie formalności załatwiane są w tejże rodzinnej parafii);
 • akt małżeństwa cywilnego (jeśli zostało zawarte) lub: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie tego dokumentu (wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego którejś ze stron) małżeństwo sakramentalne pociągnie również skutki cywilne (tzw. „ślub konkordatowy”);
 • jeśli narzeczeni mieszkają poza granicami Polski, zgłaszają się do swojej parafii zagranicą lub do Polskiej Misji Katolickiej, na terenie której mieszkają i tam wraz z miejscowym duszpasterzem spisują protokół przedmałżeński. Wystawiona licencja potwierdzona jest przez Kurię Diecezji miejsca zamieszkania i poprzez Kurię Archidiecezji Gdańskiej jest dostarczona do parafii gdzie odbędą się zaślubiny. Taka procedura obowiązuje także narzeczonych, jeśli jedno z nich jest obywatelem innego państwa, lub jest innego wyznania/religii.

                                    
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
94 0.067656993865967