23 kwietnia 2019

Czy Biblia jest wiarygodna?

Czy na Piśmie św. można oprzeć swoją wiarę? Skąd wiemy, że czytany dzisiaj przez nas tekst jest prawdziwy?

Patrząc przez pryzmat tylko strony materialnej Biblia jest zwyczajną książką. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się Pismu świętemu właśnie od tej strony - materialnej, historycznej. Dlaczego? Dzisiaj bowiem często wiele osób podważa wiarygodność Biblii. Twierdzą, że tekst w całości został wymyślony, spreparowany i można go porównać do książek typu fantasy. Czy tak jest rzeczywiście? Czy na Piśmie św. można oprzeć swoją wiarą? Czy jest to księga wiarygodna?

Problem tekstu oryginalnego

Powszechnie wiadomo, że żaden tekst biblijny napisany ręką autora natchnionego nie zachował się do naszych czasów. Dotyczy to oczywiście zarówno tekstów starotestamentalnych jak i nowotestamentalnych. Dla wielu ten fakt będzie dowodem koronnym, że Pismo św. jest niewiarygodne i należy je w całości odrzucić. Nie jest to jednak problem dla historyków i archeologów. Wiele dzieł pochodzących ze strarożytności nie zachowało się w orginale. Tak jest między innymi z tekstami Platona ( żył w IV w. przed Chr.). Do dzisiaj zachowało się 7 odpisów jego dzieł, z czego najstarszy pochodzi z  X w. po Chr. A jak na tym tle prezentuje się Biblia? Otóż okazuje się, że jest ona jednym z najlepiej udokumentownaych tekstów starożytnych. Zachowało się bowiem 700 manuskryptów Starego Testamentu i 1500 Nowego Testamentu. Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze odkrycia archeologiczne.

 

Papirus Rylandsa

Jest to niewielki fragment (9x6 cm.) dużo większej karty tekstu. Na stronie przedniej (recto) zawiera tekst Ewangelii wg św. Jana 18,31-33, zaś na tylniej (verso) 18,37-38. Co jest istotne – papirus jest datowany na lata 120-125 po Chr.  Czyli powstał około 20 lat po napisaniu czwartej Ewangelii! Dzisiaj można go zobaczyć w Bibliotece Uniwersytetu Johna Rylandsa w Manchesterze.

 

 

Papirus Nasha

Cztery fragmenty jednej karty papirusu, która mieści 24 linijki tekstu zawierające tekst Dekalogu będący kompilacją wersji z Wj 20,2-17 i Pwt 5,6-21 oraz tekst Szema Izrael. Czas powstania to około 150r. przed Chrystusem. Najprawdopodobniej wykorzystywany w liturgii, o czym świadczy porządek zapisanych tekstów biblijnych. Do lat 50. XX wieku uznawany za najstarszy rękopis Starego Testamentu. Dzisiaj można go zobaczyć w  Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge.

Odkrycia w Qmran

Było to epokowe odkrycie dla dziejów archeologii biblijnej. Wszystko zaczęło się w 1947r. Trzech beduińskich chłopców udawało się ze stadem kóz do oazy Ain Feszcha. Gdy okazało się, że jedna z kóz zaginęła zaczęli jej poszukiwać i tak odkryli nieznane jaskinie. Gdy do jaskini wrzucili kamień usłyszeli dźwięk tłuczonego dzbanu. Zobaczyli, że w środku znajdują się starożytne zwoje, które pocięli na kawałki i zaczęli sprzedawać turystom. Jednym z kupujących był Eleazar Sukenik, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, który dokonał sensacyjnego odkrycia. Wszystkie papirusy, które znaleźli chłopcy były oryginalne. Jakie były ostateczne rezultaty poszukiwań? Odnaleziono łącznie 11 grot, w których znajdowało się 900 rękopisów, w tym 232 biblijne. Najstarsze pochodziły z III w. przed Chr., a najmłodszy z I w. po Chr. 

Wielki Zwój Izajasza

To jedno z najbardziej spektakularnych odkryć w Qmran. Dotychczasowy pełny tekst księgi proroka Izajasza pochodził z X w. po Chr. Ten odnaleziony w Qmran był dużo starszy, pochodził bowiem z III w. przed Chr. Postanowiono porównać oba tekst. I chociaż dzieliło je 1300 lat okazało się, że są spójne w 99%. Ten 1% różnicy to tylko zmieniony szyk niektórych wyrazów, który jednak absolutnie nie zmieniał znaczenia tekstu. To pokazuje z jak wielką starannością kopiowano Pismo św.

 

Potężne Imperium Hetytów 

Biblia, w zasadzie jako jedyna, opisuje fakt istnienia starożytnego imperium Hetytów. Dla wielu historyków tekst był fikcyjny. Jednak w 1906r. czeski uczony Bedrich Hrozny (1879-1952) dokonuje odczytania tabliczek zapisanych w języku hetyckim. Zostały odnalezione w bibliotece jednego z władców hetyckich. Znalezisko znajdowało się na terenie dzisiejszej Turcji. Ilość tabliczek była niesamowita – około 25 tysięcy! Okazało się, że Biblia miała rację, a o Hetytach i ich potężnym imperium wiemy dzisiaj tyle, ile o Egipcie, czy starożytnej Mezopotamii.

 

 

Stela Merenptaha 

To kolejne ważne znalezisko, które potwierdza autentyczność wydarzeń opisywanyc w Biblii. Stela to potężny głaz. Powstała około 1210 r. przed Chr. Zostały na niej wyryte nazwy państw i ludów, które podbił faraon Merenptah. Po raz pierwsze w dziejach historii (oprócz Blblii) zostaje tam wymieniony naród Izraela. Stelę Merenptaha  odkryto w 1896 roku, dzisiaj można ją oglądać w Muzeum Egipskim w Kairze.

 

Stela Meszy

Pochodzi z IX wieku przed Chr. Są to wspomnienia króla Moabu – Meszy, który między innymi opisuje znaczenie Izraela w IX wieku przed Chrystusem, między innymi ich 40- letnie panowanie w Moabie. Potwierdza wiele faktów historycznych zawartych w Biblii, przede wszystkim zapisanym: w księdze Królewskiej, Sędziów, Jeremiasza, Powtórzonego Prawa, Jozuego, 1 Kronik. 

Została odkryta w 1868 roku, ma wysokość 124 cm, zachowało się 65% tekstu. Stelę można zobaczyć w paryskim Luwrze, a jej kopia znajduje się także w Muzeum Brytyjskim w Londynie.

 

Podsumowanie

Biblia jest jednym z najlepiej udokumentowanych starożytnych tekstów. O ile dzisiaj żaden historyk nie wątpi w działalność i twórczość choćby greckiego filozofa Platona, tak samo nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby podważać wiarygodność Biblii. Świadczą o tym przytoczone odkrycie archeologiczne (tylko te najważniejsze - w rzeczywistości jest ich znacznie więcej), które podkreślają autentyczność Pisma św. Nie mniej trzeba pamiętać, że Pismo św. należy czytać w odpowiednim kluczu: historycznym, literackim, kulturowym itp. Wszak powstawało przez około 1600 lat. Tworzyło ją około 40 różnych osób w tym królów, urzędników, sędziów, ale także rybaków i rolników. Zostało napisane w 3 językach: aramejskim, hebrajskim i greckim. Co ciekawe mimo tych wszystkich elementów zachowała spójność. Jak to możliwe? Tylko wtedy, kiedy jest jeden autor - Bóg.

ks. Rafał

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.17217707633972